W gronie naszych Klientów znajdują się zarówno małe firmy jak i duże koncerny.

Świadczymy usługi m.in dla przedsiebiorstw i firm z sektora:

  • przemysłu chemicznego: fabryki nawozów, zakłady farmaceutyczne, oczyszczalnie,
  • przemysłu energetycznego: elektrownie, elektrociepłownie,
  • przemysłu paliwowego: koksownie,bazy paliwowe,rozlewnie paliw,stacje paliw,
  • przemysłu metalurgicznego: huty, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach,
  • przemysłu środków transportu: fabryki samochodów, lokomotyw, wagonów,
  • przemysłu papierniczego,
  • przemysłu spożywczego: gorzelnie, browary,
  • budownictwa: garaże i parkingi podziemne, centra handlowe i dystrtybucyjne, budynki użyteczności publicznej: szkoły, hotele, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • stacje kontoli pojazdów.