Witamy na stronie firmy Atest Gaz Serwis

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, poprzez świadczenie usług związanych z serwisem systemów detekcji gazów produkcji Atest Gaz.

Oferujemy Państwu:

 • Przeglądy techniczne całych systemów detekcji gazów.
 • Usuwanie usterek gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych, które wystąpiły w systemach detekcji gazów.
 • Usługę kalibracji czujników gazu na obiekcie jak i w siedzibie firmy.
 • Odbiory zerowe Systemów Bezpieczeństwa Gazowego Atest Gaz.

Jesteśmy jedynym autoryzowanym serwisem urządzeń firmy Atest Gaz

Profesjonalna obsługa

Najwyższa jakość świadczonych przez nas usług to gwarancja bezpieczeństwa naszych klientów. To standard, który obowiązuje od zawsze w firmie Atest Gaz Serwis.

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz ciągle rozwijane zaplecze techniczne pozwala nam na wykonywanie usług w sposób sprawny i profesjonalny.

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni oraz posiadają uprawnienia:

 • SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacja,
 • SEP do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru,
 • operatorów zwyżki – posiadamy kwalifikacje do obsługi urządzeń transportu bliskiego,
 • badania wysokościowe,
 • GIG Obsługa eksplozymetrów przenośnych i systemów eksplozymetrycznych,
 • GIG PREX Zasady budowy i projektowania urządzeń do strefy EX.

Do prowadzenia prac używamy wyłącznie atestowanych i sprawdzonych substancji kalibracyjnych, posługujemy się przyrządami wzorcowanymi w renomowanych instytutach.

W celu  zapewnienia bezpieczeństwa procesu kalibracji oraz stworzenia podstaw do racjonalnej kalkulacji kosztów tego procesu, pracujemy w oparciu o procedurę  „Klasyfikację Substancji Chemicznych”.

Współpraca

Jesteśmy otwarci na różne modele współpracy dlatego też umożliwiamy naszym klientom podpisanie odpowiedniej umowy serwisowej, dzięki której to My pamiętamy o Państwa zbliżającym się terminie kalibracji lub też umożliwiamy zdobycie odpowiednich uprawnień do wykonywania kalibracji urządzeń których jesteście Państwo właścicielami (więcej informacji w zakładce Szkolenia).

Dodatkowo świadczymy usługę serwisu – kalibrację oraz przeglądy – urządzeń detekcji gazów pozostałych producentów polskich jak i zagranicznych.

Do kogo skierowana jest nasza oferta?

W gronie naszych Klientów znajdują się zarówno małe firmy jak i duże koncerny.

Świadczymy usługi m.in dla przedsiębiorstw i firm z sektora:

 • przemysłu chemicznego: fabryki nawozów, zakłady farmaceutyczne, oczyszczalnie,
 • przemysłu energetycznego: elektrownie, elektrociepłownie,
 • przemysłu paliwowego: koksownie, bazy paliwowe, rozlewnie paliw, stacje paliw,
 • przemysłu metalurgicznego: huty, stalownie, walcownie, odlewnie żelaza i stali, fabryki blach,
 • przemysłu środków transportu: fabryki samochodów, lokomotyw, wagonów,
 • przemysłu papierniczego,
 • przemysłu spożywczego: gorzelnie, browary,
 • budownictwa: garaże i parkingi podziemne, centra handlowe i dystrybucyjne, budynki użyteczności publicznej: szkoły, hotele, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • stacje kontroli pojazdów.

Zapraszamy do współpracy!