Oferta Atest Gaz Serwis skierowana jest do zakładów przemysłowych, jak również do Właścicieli  parkingów i garaży podziemnych, kotłowni, stacji kontroli pojazdów czy hal ogrzewanych promiennikami.

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Sprawdzenia – usługa polegająca na podaniu gazu o stężeniu kontrolnym, w celu sprawdzenia poprawności reakcji czujnika.
 • Kalibracja – podanie gazu o stężeniu kalibracyjnym oraz czystego powietrza, w celu skorygowania charakterystyki przetwarzania. Wykonujemy kalibracje w dwóch opcjach: kalibracje na obiekcie gdzie zainstalowany jest system lub w siedzibie firmy Atest Gaz Serwis.
 • Przegląd techniczny – ogólna ocena stanu technicznego czujnika, systemu detekcji gazu.
 • Konserwacja– czynności mające na celu zachowanie lub przywrócenie stanu technicznego umożliwiającego dalszą eksploatację systemu.
 • Naprawy – usuwanie usterek zarówno gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.
 • Odbiory zerowe – sprawdzenie czujników oraz poprawności działania całego systemu, sugestie co do terminu pierwszego przeglądu sondażowego.
 • Porady techniczne – sugestie techniczne, doradztwo w zakresie decyzji o podjęciu naprawy lub migracji do nowej technologii.

ZAMÓW SERWIS

Mając na uwadze wygodę naszych Klientów proponujemy różne formy współpracy w ramach których umożliwiamy:

 • Przesłanie urządzenia do siedziby Atest Gaz Serwis
 • Wykonanie serwisu na terenie Państwa obiektu – w przypadku gdy demontaż czujników jest niemożliwy lub utrudniony, co pozwala uniknąć dezorganizacji pracy Państwa działalności.
 • Podpisanie umowy serwisowej zapewniającej korzystne warunki finansowe oraz pozwalającej ograniczyć działania z Państwa strony takie jak: każdorazowe wysyłanie zlecenia, konieczność pamiętania o zbliżającym się terminie kalibracji. Zawarcie umowy serwisowej pozwala skrócić czas reakcji na awarię.
 • Zamówienie usługi serwisowej poprzez formularz zamieszczony na naszej stronie internetowej

Po wykonaniu przez nas usługi Klient otrzymuje dokumentację z przebiegu wykonanych prac (raport serwisowy, świadectwo kalibracji, świadectwo sprawdzenia, protokół z odbioru zerowego, analizę techniczną, certyfikat jakości i inne.).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami